Opći uvjeti poslovanja

Zahvaljujemo se što ste odabrali ANDWEGO za svoj odmor. Radujemo se podijeliti s Vama naša avanturistička iskustva te pružiti Vam odmor iz snova. Pročitajte naše opće uvjete najma kako bi Vaš odmor prošao bezbrižno i bez dodatnih nepotrebnih troškova.

 

1.Opće odredbe

Vozilo u najam može uzeti fizička ili pravna osoba, a vozač mora imati minimalno 25godina te posjedovati valjanu vozačku dozvolu B kategorije najmanje 5godina. Vozilom mogu upravljati samo osobe navedene u Ugovoru o najmu (u daljnjem tekstu „ugovor“). Prilikom preuzimanja vozila potrebno je dati na uvid original vozačke dozvole te osobne iskaznice, ako se u trenutku preuzimanja vozila iste ne prikažu na uvid, najmodavac može odbiti predati kamper bez povrata
cjelokupne naknade najma.

 

Početak najma smatra se trenutkom prihvaćanja ponude i uvjeta najma, uplatom cjelokupnog iznosa najma i sigurnosnog depozita te potpisom ugovora s obje strane. Potpisom ugovora o najmu obje strane potvrđuju da je vozilo ispravno, čisto, sa svom pripadajućom opremom i dokumentacijom te najmoprimac potvrđuje kako je upoznat načinom funkcioniranja vozila. Najam završava potpisom primopredajnog zapisnika, plaćanjem eventualnih dodatnih troškova te povratom sigurnosnog depozita ukoliko za to ne postoje prepreke (prometni prekršaji, oštećenja vozila, kašnjenje, nemarno korištenje…).

 

Vozilo se ne smije davati u podnajam. U vozilu je zabranjeno pušenje te prijevoz bilo kakve vrste tereta i životinja. Brzinu vožnje treba prilagoditi uvjetima i ograničenjima na cesti. Najmoprimac ne smije upravljati vozilom pod utjecajem alkohola, narkotika ili tableta za smirenje. Za pušenje u kamperu naplatit će se naknada u iznosu do visine sigurnosnog depozita. Životinje smiju putovati u našim kamperima isključivo uz prethodno odobrenje najmodavca. 

 

Najmoprimac se obvezuje da će vozilo koristiti isključivo u turističke namjene, a nikako za zakonski nedozvoljene djelatnosti, za vuču drugih vozila, za sudjelovanje na sportskim natjecanjima te za prijevoz lako zapaljivih i eksplozivnih materija, materija jakog i neugodnog mirisa.. U slučaju kršenja ovog članka najmodavac ima pravo naplate svih troškova koji će nastati u vezi s ovim člankom. Kazne i troškovi mogu nastati i nakon najma, zbog čega najmodavac i do 2 godine nakon najma ima pravo zadužiti najmoprimca. Eventualne kazne za prometne prekršaje isključivo su trošak najmoprimca ( i u slučaju kad kazna stigne putem pošte nakon vraćanja kampera najmodavcu). U slučaju prometne nesreće obavezno kontaktirati najmodavca, pozvati policiju, popuniti europsko izvješće o nezgodi, te po povratu vozila najmodavcu, priložiti izvješće o štetnom događaju, kao i test na alkohol. Ukoliko najmoprimac ne učini navedeno, sav trošak naknade štete u vezi s oštećenjem, pada na teret najmoprimca, bez obzira tko je kriv za nastali štetni događaj. 

 

Obje stranke se moraju držati dogovorenoga termina preuzimanja i povrata vozila u depo Krčka 27, Punat (ili neko drugo unaprijed dogovoreno mjesto). Vrijeme izdavanja može biti u radno vrijeme od 14.00 do 18.00 (subotom između 12.00h i 13.00h), a najmoprimac mora vratiti vozilo između 8.00h i 10.00h. Kašnjenje se ne tolerira, a svaki započeti sat kašnjenja se naplaćuje 29 €. Kasni povrat naplaćuje se kao najam za jednu noć, bez obzira na okolnosti.

 

Najmoprimac koji zbog prethodno nastalog oštećenja ili kvara, ne može koristiti vozilo u ugovorenom terminu, će se po dogovoru odlučiti za drugi termin ili će mu se vratiti uplaćeni iznos. Najmodavac neće preuzeti nikakvu drugu odgovornost u vezi s ovim člankom.

 

2. Cijene, način plaćanja i sigurnosni depozit

Cijena uključuje:
7/24h telefonska asistencija, obavezno osiguranje automobilske odgovornosti, kasko osiguranje vozila (uz obavezno učešće najmoprimca u šteti u visini iznosa
sigurnosnog depozita, osiguranje putnika, kemikalije za WC kazetu, crijevo za vodu, kabel za struju + adapter, 400km po danu najma, sigurnosni paket (trokut
upozorenja, reflektirajuće sigurnosne prsluke, komplet prve pomoći), besplatni dodatni vozač, kuhinjski komplet, posteljina, jedna mala boca plina, sklopivi
stolić i dvije rasklopive vanjske stolice, pun spremnik (15l) čiste vode i prazan spremnik (15l) otpadne vode, čistu WC kazetu. 

Cijena NE uključuje:

Gorivo, cestarine, transfere, oštećenja guma, naplataka, podvozja, spojke. Osiguranje ne pokriva štete do visine sigurnosnog depozita. Navedena
oštećenja/usluge idu isključivo na teret najmoprimca. Najmoprimac je dužan vozilo vratiti punog tanka goriva i za to predočiti račun prilikom primopredaje
vozila. 

Prije preuzimanja vozila najmoprimac uplaćuje sigurnosni depozit na bankovni račun kao jamstvo da će vratiti vozilo u nepromijenjenom stanju i ispravno, kao što ga je i preuzeo. Sigurnosni depozit se uplaćuje tri radna dana prije preuzimanja vozila na račun najmodavca. Sigurnosni depozit iznosi 1.000,00 €, ali ukoliko najmodavac zbog nekih okolnosti predmetnog najma ocjeni da sigurnosni depozit treba biti veći, isti može iznositi i do 3.500,00 €. U slučaju bilo kakve vanjske štete na vozilu (na nadogradnji i šasiji), krivicom najmoprimca ili nepoznatog počinitelja, sigurnosni depozit se ne vraća sve dok se vozilo ne popravi, odnosno do primitka pismenog očitovanja osiguravajuće kuće. Za sve štete na vozilu ili opremi koje ne pokriva osiguranje, odgovara najmoprimac i plaća nastalu štetu.

Najmodavac obračunava najmoprimcu najamninu, prema važećem cjeniku. Akontacija od 30% iznosa najma se uplaćuje kao potvrda rezervacije.
Ostatak se uplaćuje 45 dana prije preuzimanja vozila. Ako se ostatak najma ne uplati najkasnije 30 dana prije preuzimanja vozila, akontaciju zadržavamo, a
rezervaciju poništavamo.

U slučaju otkaza najma do 45 dana prije preuzimanja vozila, zadržavamo 30% akontacije.
U slučaju otkaza najma 30-44 dana prije preuzimanja vozila, zadržavamo 60% od uplaćenog iznosa
U slučaju otkaza najma 15-29 dana prije preuzimanja vozila, zadržavamo 80% uplaćenog iznosa
Ako se najam otkaže do 14-0 dana prije preuzimanja vozila, zadržavamo 100% uplaćenog iznosa najma.

Izmjene rezervacija bez naknade moguće su ako je kamper slobodan u traženim terminima te ako je minimalno 30 dana do termina najma.
Produljenje puta također je moguće isključivo uz prethodni dogovor sa najmodavcem. Dozvolu za produženje najma vozila, najmoprimac mora zatražiti najmanje 48 sati prije predviđenog termina povrata vozila. Dozvola se traži / dobiva SMS-om , Viber, WhatsApp ili e-mailom. Naravno da ćemo dati sve od sebe da se
prilagodimo izmjenama no to ovisi i o dostupnosti kampera i slobodnim terminima.

 

3. Preuzimanje i vraćanje vozila
Najmodavac predaje u najam tehnički ispravan i čist kamper s punim spremnikom goriva, punim spremnikom svježe vode, 1 pune boce plina, kemikalijama za wc, praznim spremnikom otpadne vode i čistom wc kazetom. Prilikom preuzimanja osigurati ćemo Vam temeljit pregled kampera sa svim potrebnim informacijama koje trebate znati. Pobrinuti ćemo se da se osjećate sigurno i udobno u svom kamperu prije nego što započne Vaša avantura. Kamper se smije koristiti samo na javnim cestama. Vozilo ima maksimalnu bruto težinu od 3.500 kg. Dužni ste redovito provjeravati radnu spremnost i sigurnost kampera. Posebno pratite nivo ulja, vode i tlak u gumama te po potrebi korigirajte.

Najmoprimac je dužan vratiti kamper u tehnički ispravnom stanju te pri povratu prijaviti sva novonastala oštećenja. Najam završava  potpisom primopredajnog zapisnika, plaćanjem eventualnih dodatnih troškova, te povratom sigurnosnog depozita u roku od 15 dana po povratu vozila ukoliko za to ne postoje prepreke shodno uvjetima najma (prometni prekršaji, oštećenja u i na vozilu, kašnjenje, nemarno korištenje).

Najmoprimac se obvezuje da će vozilo vratiti na vrijeme te tehnički ispravno i čisto. Ukoliko najmoprimac ne vrati vozilo čisto, zaračunat će mu se čišćenje po važećem cjeniku (unutarnje – 67,00 – 199,00 €, pražnjenje otpadne vode – 40 €, čišćenje WC/kazete – 60 €, pranje posuđa 50 € ). Najmoprimac mora vratiti vozilo s punim spremnikom goriva, u protivnom će mu najmodavac obračunati razliku do punog spremnika goriva uz nadoknadu troška 30€. Najmoprimac mora vozilo pri svakom napuštanju zaključati, te dokumente uvijek imati na sigurnom, a nikako ostavljati u vozilu. Za gubitak dokumenata ili ključeva najmodavac obračunava najmoprimcu naknadu štete u iznosu od 530,00 €. U slučaju oštećenja ili gubitka dodatne opreme najmoprimac nadoknađuje njihovu štetu.

Unutrašnjost kampera po povratku mora biti čista, to se posebno odnosi na kuhalo, hladnjak, WC, navlake kreveta i sjedala!!

 

4. Odgovornost najmoprimca

Najmoprimac se obvezuje vozilo čuvati, uredno održavati i materijalno odgovara za kršenja prometnih propisa. Najmoprimac je dužan tijekom trajanja najma kontrolirati nivo tekućina u motoru i tlak u gumama.

Ukoliko dođe do kvara, najmoprimac je dužan ODMAH izvijestiti najmodavca kako bi došli do najboljeg mogućeg rješenja. Najmodavac će dati najmoprimcu upute o postupanju, odnosno, biti će upućen u prvi mogući servis. Ukoliko najmoprimac odbije otići u navedeni servis ( iz bilo kojeg razloga), najmodavac će smatrati da najmoprimac nije niti prijavio kvar i najmoprimac nema pravo na žalbu. Najmoprimac ne smije ostaviti pokvareno ili oštećeno vozilo bez nadzora i osiguranja..

Svi zahvati na vozilu, bez prethodnog odobrenja najmodavca, su zabranjeni te za sve posljedice odgovara najmoprimac. Troškovi popravka vozila koji nisu bili koordinirani sa najmodavcem neće biti priznati. U slučaju većeg kvara (pri kojem popravak traje najmanje dva dana), najmoprimac ima pravo vraćanja neiskorištenog dijela najamnine. U slučaju kvara koji je nastao zbog nepravilne uporabe vozila, najmoprimac nema pravo na povrat najamnine te je
dužan pokriti sve troškove koji pri tome nastanu.

Najmoprimac se obvezuje da će svaku štetu na vozilu pri bilo kakvoj nezgodi (prometna nezgoda, krađa, provala u vozilo, oštećenje na parkiralištu) odmah obavezno prijaviti policiji koja je nadležna za državu u kojoj se nezgoda dogodila i najmodavcu. Najmoprimac se također obvezuje da prilikom vožnje neće biti pod utjecajem alkohola, opijata, narkotika, lijekova za smirenje . U suprotnome Osiguravajuće društvo neće pokriti troškove tj. priznati kasko osiguranje te sve troškove snosi sam najmoprimac. Sva vozila najmodavca osigurana su za slučaj štete prouzrokovane trećoj osobi.  Osiguravatelj pokriva štetu koju prouzrokuju osobna vozila do visine po zakonu osigurane svote. Vozač i 2 putnika osigurani su za štetu zbog tjelesnog oštećenja i smrti u skladu s uvjetima koje za takvu štetu osiguranja nudi osiguravajuće društvo, do visine osigurane svote propisane Odlukom o najnižim iznosima osiguranja, za koje je potrebno sklopiti automobilsko osiguranje u Hrvatskoj.

U slučaju kvara vozila ili bilo kojeg dijela u nadogradnji, najmodavac će učiniti sve što je moguće, kako bi se kvar otklonio u roku 36 sati, ali ako popravak nije moguć, najmodavac ne snosi nikakvu odgovornost za štete koje bi najmoprimcu mogle nastati zbog kvara na/u vozilu. Dakle, najmoprimac se odriče bilo kakvih potraživanja od strane najmodavca na ime bilo kakvih troškova koji su prouzročeni kvarom vozila. U slučaju da vozilo bude u nevoznom stanju, trošak povrata vozila u depo je obaveza najmodavca, ali samo za udaljenosti do 600km od depoa. Ukoliko najmoprimac odluči otputovati na udaljenije destinacije od 600km i vozilo ostane u kvaru, cjelokupan trošak transporta vozila do depoa ide na teret najmoprimca. 

U slučaju kvara ili nesreće koji je prouzročio najmoprimac svojom nepažnjom ili nemarom, najmodavac nije dužan dati zamjensko vozilo. Najmodavac će zadržati depozit do konačnog popravka vozila, a dok se vozilo ne popravi imati će status kao da je u najmu kod najmoprimca koji je prouzročio kvar ili štetu. Najmodavac će zadržati sigurnosni depozit u cijelosti do utvrđivanja odgovornosti, a to može potrajati i do 8 mjeseci. Tek nakon toga, ukoliko se utvrdi da najmoprimac nije odgovoran za štetu, najmodavac će izvršiti povrat sigurnosnog depozita, umanjenog za iznos manipulativnih troškova. 

U slučaju krađe vozila najmoprimac je odmah dužan obavijestiti najmodavca, te događaj prijaviti policiji , kao i predati policiji dokumente i ključeve kampera. U suprotnom, ukoliko zbog neispunjavanja navedenih zahtjeva osiguranje odbije platiti štetu, najmoprimac će na zahtjev najmodavca platiti punu vrijednost novog vozila kojeg je imao u najmu i to prema ponudi ovlaštenog trgovca za predmetno vozilo, kao i izgubljenu dobit  najmodavca, zbog nedostatka vozila, u visini 90-dnevnog najma vozila po važećem cjeniku, u najvišoj sezoni. U slučaju da policija ustanovi da vozilo nije ukradeno, nego da je utajeno i da je posrijedi prijevara, te osiguranje odbija isplatiti štetu, najmoprimac je dužan platiti najmodavcu iznos novonabavne vrijednosti nestalog kampera, uvećan za 100% na ime izgubljene dobiti, troškova i problema prouzročenih s tim u vezi.

 

5. Odgovornost najmodavca

Najmodavac predaje u najam čist i tehnički ispravan kamper, s punim spremnikom goriva, punim spremnikom svježe vode, punu bocu plina (1kom), kemikalije za WC, te praznim spremnikom otpadne vode i čistu WC kasetu. Najmodavac ima pravo uvida u stanje vozila u bilo kom trenutku, kao i za trenutno oduzimanje vozila ukoliko najmoprimac krši bilo koju odredbu navedenu u ovom ugovoru..

Najmodavac isporučuje najmoprimcu ispravno i tehnički uredno vozilo, ali jednako tako, najmodavac nikome ne može garantirati, niti garantira da će vozilo besprijekorno funkcionirati tijekom najma te shodno tome, najmoprimac se unaprijed odriče prava na bilo kakav prigovor ili materijalna potraživanja koje bi mogao prouzročiti kvar vozila. Najmodavac je jedino dužan vratiti najmoprimcu iznos za neiskorištene dane najma u slučajevima kada je očito da najmoprimac nije kriv za tehnički problem.. 

U slučaju sudara ili kvara vozila, najmodavac ni u kom slučaju nije dužan refundirati najmoprimcu troškove smještaja (hotel i sl.), kao niti troškove prijevoza (taxi, rent a car, vlak, avion, bus i sl.) kao niti bilo kakve druge troškove s tim u vezi.  

U slučaju nesreće koju je prouzročila treća osoba, te u slučaju da vozilo nije u voznom stanju, najmodavac se obvezuje ponuditi neki drugi termin ili vratiti preostali iznos najma za neiskorištene dane, ali tek po primitku policijskog zapisnika iz kojeg je nedvojbeno da nesreća nije nastala krivicom najmoprimca. 

Najmodavac će pri povratu sigurnosnog depozita, isti umanjiti za iznos manipulativnih troškova. 

Ukoliko najmoprimac uz kamper unajmi i bicikle ili sličnu opremu, najmodavac nije dužan refundirati bilo kakve troškove popravka bicikla

koji eventualno nastanu korištenjem istih od strane najmoprimca. U slučaju da najmoprimac iz bilo kog razloga vrati vozilo ranije od predviđenog termina, najmodavac nije dužan i neće izvršiti najmoprimcu povrat sredstava za neiskorištene dane.

Greške u radu radio uređaja, klima uređaja, hladnjaka ili tempomata se ne smatraju kvarovima zbog kojih najmoprimac može tražiti nadoknadu štete zbog gubitka vremena za popravak istih ili zbog umanjenja komfora.

Najmoprimac je isključivo odgovoran za osiguravanje upoznavanja s prometnim zakonodavstvom i zakonima zemalja koje posjećuju i pridržavanja svih primjenjivih prometnih propisa u svim posjećenim zemljama u kojima je putovanje trajalo. Prema Zakonu o ugostiteljskim djelatnostima prekršaj je kampiranje ili noćenje izvan kampova, koji se kažnjava novčanom kaznom. Nedozvoljeno kampiranje na privatnom zemljištu lako prouzrokuje pečaćenje kampera na period od 60 dana. Samoinicijativno raspečaćenje je kažnjivo. Najmoprimac se izričito obvezuje ne kršiti taj zakon. U primjeru kršenja navedenog zakona, najmoprimac sam snosi troškove eventualnog gubitka prihoda najmodavcu te za svu štetu na kamperu u trenutku pečaćenja.

 

6. Kamperom je moguće putovati u sve europske države osim na Cipar, Grčku, Rusiju, Bjelorusiju, Ukrajinu, Moldaviju, Tursku, Island, Grenland, Kanarske otoke,
Madeiru ili Azore. Prilikom preuzimanja kampera potrebno je najmodavca obavijestiti o namjeri putovanja u inozemstvo.

 

7. Čuvanje i prosljeđivanje osobnih podataka

Najmoprimac se slaže da najmodavac čuva privatne podatke. Najmodavac može proslijediti osobne podatke najmoprimca na traženje policije ili nadležnih službi u slučaju da je najmoprimac počinio prekršaje, kaznena dijela ili bilo što u suprotnosti s ovim ugovorom o najmu ili zakonima država u kojima je najmoprimac boravio sa kamperom kojeg je unajmio. Najmodavac ima pravo proslijediti podatke najmoprimca i službama asistencija na cesti u slučaju kvara vozila.

 

8. Završne odredbe

Svojim potpisom najmoprimac potvrđuje da je u cijelosti upoznat sa svim uvjetima najma i da nema nikakvih primjedbi. Potpisom ovog ugovora, najmoprimac se obvezuje podmiriti najmodavcu sve troškove i platiti svu direktnu i indirektnu štetu na/u vozilu koja je nastala uslijed neodgovornog i nemarnog odnosa najmoprimca prema vozilu koje je uzeo u najam, a koje osiguranje ne pokriva ili odbija platiti.

 

 

PDV nije uračunat u cijenu najma temeljem članka 90. st. 2. Zakona o PDV-u, a najamnine se izračunavaju na bazi jedne noći. 

Scroll to Top